×

witam serdecznie na stronie internetowej
mojej kancelarii adwokackiej

O mnie

Kilka słów o mnie

 

Nazywam się Joanna Ożarowska. Jestem Adwokatem zrzeszonym w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Katowicach, wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Od kilkunastu lat zajmuję się pomocą prawną dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych.
Jako Adwokat specjalizuję się w dziedzinie prawa cywilnego, rodzinnego, Spadkowego, gospodarczego. Chętnie pomogę Państwu w innych powierzonych mi problemach prawnych. Wyróżniam się tym kim jestem jak starożytni rzymianie.

Adwokat
dr Joanna Ożarowska
Adwokat dr Joanna Ożarowska
Dowiedz się więcej o kancelarii

Kancelaria

 

Kancelarię Adwokacką dr Joanny Ożarowskiej tworzy zespół młodych, ambitnych prawników, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem, terminowo i rzetelnie rozwiązują przekazane im zagadnienia.

Działanie z inicjatywą na rzecz klientów to filozofia naszego zespołu.

Rzetelność
 
Kompetencja
 
Doświadczenie
Przejdź do referencji

Referencje

Zapraszam do zapoznania się z referencjami wystawionymi przez moich klientów

 

Usługi

 

Pomoc prawna udzielana przez Adwokata dr Joannę Ożarowską na rzecz klientów indywidualnych obejmuje porady prawne w postaci konsultacji osobistych oraz reprezentowania strony w sprawach z zakresu:

 • prawa cywilnego (m.in. udzielanie porad prawnych, sporządzanie wszelkiego rodzaju pism, wniosków, zażaleń, apelacji oraz innych pism procesowych, reprezentacja w postępowaniach o odszkodowania, o zapłatę, wykonywanie umów, i innych),
 • prawa spadkowego ( m.in. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, ustanowienie kuratora spadku, reprezentacji strony),
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego ( m.in. sprawy o rozwód i unieważnienie małżeństwa, podział majątku dorobkowego, uregulowanie kontaktów z dziećmi, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, ubezwłasnowolnienie),
 • prawa karnego (reprezentacja w postępowaniu karnym i karnym skarbowym, występowanie w charakterze obrońcy w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, sporządzanie wszelkich pism w postępowaniu przygotowawczym i procesie),
 • ochrony środowiska, w tym w szczególności: prawa odpadowego i przedsiębiorstw zajmujących się odpadami, uzyskiwania zezwoleń środowiskowych, podatków ekologicznych, utylizacji, reprezentowanie klientów w postępowaniu w sprawach: opłat za korzystanie ze środowiska, przekroczenia lub naruszenia warunków korzystania ze środowiska,
 • prawa ubezpieczeń społecznych (zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, przygotowanie odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych między innymi w sprawach dotyczących podlegania ubezpieczeniu, wysokości emerytur, zwrotu pobranych świadczeń, wymiaru składek, wysokości odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy, zasiłków chorobowych i rehabilitacyjnych, odpowiedzialności osób trzecich i spadkobierców za zobowiązania wobec ZUS, prowadzenie spraw o układ ratalny, umarzanie należności).
 • prawa administracyjnego (doradztwo w sprawach administracyjnych, reprezentowanie przed organami władzy administracyjnej oraz sądami administracyjnymi),
 • prawa obrotu nieruchomościami (kompleksowe doradztwo oraz przygotowywanie dokumentów związanych z obrotem nieruchomościami).

W ramach prowadzonej działalności Kancelaria zajmuje się również obsługą prawną firm. Działania Kancelarii koncentrują się w głównej mierze na udzielaniu pomocy prawnej w następujących dziedzinach:

 • zakładanie spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów gospodarczych, w tym przygotowywanie wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z rejestracją, jak również rejestracja zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • przekształcanie, łączenie, podział spółek prawa handlowego,
 • rozwiązywanie i likwidacja spółek,
 • obsługa zmian organizacyjnych podmiotów gospodarczych,
 • doradztwo w sprawach korporacyjnych, w tym obsługa zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych oraz posiedzeń zarządów spółek
 • obsługa transakcji zbycia udziałów oraz akcji, w tym w szczególności przygotowywanie umów,
 • obsługa zmian kapitałowych spółek prawa handlowego,
 • pomoc przy zawieraniu umów stosowanych w obrocie gospodarczym,
 • udzielanie porad prawnych i konsultacji oraz sporządzanie opinii prawnych w ramach bieżącej działalności Klienta,
 • reprezentacja Klienta przed Sądami oraz organami władzy administracyjnej,
 • prowadzenie sporów sądowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • egzekwowanie wierzytelności; reprezentowanie Klienta w sporach z dłużnikami,
 • prowadzenie spraw pracowniczych,
 • prowadzenie postępowania upadłościowego i naprawczego,
 • kompleksowa obsługa w sprawach zamówień publicznych,

Koszt porady prawnej wynosi od 150 do 300 zł (cena nie zawiera 23 % podatku VAT), zależnie od czasu trwania porady i stopnia jej skomplikowania. Wynagrodzenie za poprowadzenie całej sprawy zależy od stopnia jej skomplikowania, a także przewidywanego nakładu pracy i czasu jej trwania. Każdorazowo jednak koszt ten jest ustalany z klientem przed podjęciem się poprowadzenia danej sprawy.

W ramach współpracy z Kancelarią istnieje możliwość zawarcia umowy o stałą obsługę prawną. Pozwala to na korzystanie z obsługi prawnej Kancelarii w sposób odpowiadający indywidualnym potrzebom Klienta instytucjonalnego. Umowa o stałą obsługę prawną zapewnia Klientowi najbardziej komfortowy sposób korzystania z usług Kancelarii. Pozwala również na zoptymalizowanie kosztów udzielanej pomocy prawnej. Ponadto, umowa o stałą obsługę prawną pozwala Kancelarii lepiej poznać potrzeby Klienta, jak również ułatwia bezpośrednią współpracę Klienta z Kancelarią.

Skontaktuj się z nami

NASZ ZESPÓŁ

Dr Joanna Ożarowska

Adwokat


Nazywam się Joanna Ożarowska. Jestem Adwokatem zrzeszonym w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Katowicach, wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Od kilkunastu lat zajmuję się pomocą prawną dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych.
Jako Adwokat specjalizuję się w dziedzinie prawa cywilnego, rodzinnego, Spadkowego, gospodarczego. Chętnie pomogę Państwu w innych powierzonych mi problemach prawnych. Wyróżniam się tym kim jestem jak starożytni rzymianie.

Marta Czekaj

Adwokat


Prawnik, specjalizuje się w doradztwie w zakresie prawnych aspektów bieżącej działalności klientów Kancelarii, w szczególności zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, karnego, gospodarczego oraz prawa pracy. Zawodowo interesuje się również prawem kanonicznym, ze szczególnym uwzględnieniem procesów o stwierdzenie nieważności małżeństw. Biegle włada językiem angielskim, w tym językiem prawniczym.

Grzegorz Nancka

 


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zawodowo związany także z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W Kancelarii zajmuje się prawem cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań oraz prawa rzeczowego. Interesuje się także prawem spółek, prawem konsumenckim oraz prawem ochrony środowiska.

Aneta Kuś

 


Studentka kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W Kancelarii zajmuje się obsługą działu windykacji, a także sprawami z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego oraz ochrony praw konsumenta. Jej pasją jest narciarstwo, pływanie i podróże. Posługuje się językiem angielskim.

Magdalena Piasecka

Office manager


Studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W kancelarii zajmuje stanowisko asystentki ds prawnych. Odpowiada za wsparcie prawników w kwestiach administracyjnych oraz za sprawne funkcjonowanie sekretariatu. Swoją przyszłość zawodową wiąże z pracą prawnika specjalizującego się w prawie rodzinnym. Swój wolny czas spędza aktywnie w gronie znajomych oraz jeżdżąc na rolkach. Posługuje się językiem angielskim.

Łukasz Lendzion

Specjalista ds. BHP


Absolwent studiów stacjonarnych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, na kierunku chemia. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie BHP i Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Posiada uprawnienia auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz audytora Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Po zakończeniu edukacji, zdobywał doświadczenie współpracując w ramach działania służby BHP, z firmami wywodzącymi się z różnych branż.
Na początku 2015 roku przejął kierownictwo w istniejącej już prawie 25 lat firmie Albos, której założycielem był jego ojciec Aleksander Lendzion, specjalizującej się w kompleksowej obsłudze BHP. Jego głównym priorytetem na najbliższy czas jest rozwój działalności oraz utrzymanie wysokiej jakości świadczonych dotąd usług.

Natalia Masztaleruk

 


Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, w Kancelarii zajmuje się prawem cywilnym, rodzinnym oraz rejestracją spółek handlowych. Ponadto zajmuje się sprawami z zakresu ustawy o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych oraz zagadnieniami związanymi z pracą nakładczą.

Paulina Konca

 


Studentka V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Interesuje się prawem karnym materialnym i procesowym oraz prawem rodzinnym, a także problematyką zwalczania nieuczciwej konkurencji. Przez długi czas związana z Kołem Naukowym Prawa Rzymskiego. Absolwentka klasy dwujęzycznej hiszpańskiej, w 2012 roku uzyskała Título de Bachiller. Posługuje się językiem hiszpańskim i angielskim.

Jakub Zwierzchowski

 


Jakub Zwierzchowski, student prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Biegle włada językiem angielskim, podjął naukę języka chińskiego. W Kancelarii zajmuje się sprawami windykacyjnymi. Swoją przyszłość chciałby związać z prawem gospodarczym. W wolnej chwili, instruktor żeglarstwa.

Paulina Konatowska


W Kancelarii zajmuję się sprawami z zakresu prawa cywilnego, spadkowego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego. Ponadto interesuje się również prawem handlowym i gospodarczym oraz prawem własności intelektualnej. Działa w Kole Prawa Rzymskiego działającym przy Wydziale Prawa i Administracji UŚ.

KONTAKT Z NAMI


Kancelaria Adwokacka dr Joanna Ożarowska

ul. Kłodnicka 48/1, Katowice 40-702

Tel. (+48) 32 411 66 60, (+48) 32 733 21 68
Fax (+48) 32 733 26 24
Tel. kom. +48 504 114 994, +48 504 115 813, +48 797 721 545, +48 510 208 998

E-mail sekretariat@adwokat-ozarowska.pl

Kancelaria jest czynna:
od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 -17.00

Istnieje również możliwość spotkania poza w/w godzinami pracy Kancelarii. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy celem ustalenia terminu spotkania.